Loại bỏ quảng cáo trên KMPlayer

Tác giả: Song Bình
Cập nhật lúc 14/04/2017

Bước 1: Mở file Host bằng Notepad.

  • Vào ổ C:\ và tìm theo đường dẫn tới thư mục etc chứa file host: “C:\Windows\System32\drivers\etc”
  • Mở bằng Notepad

Bước 2: Thêm dòng địa chỉ 127.0.0.1 player.kmpmedia.net ở cuối file Host và lưu lại


Download KMPlayer

Bước 3: Khởi động lại KMPlayer

KMPlayer khi chưa tắt quảng cáo

KMPlayer đã tắt quảng cáo

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các thao tác trên, bạn có thể sử dụng KMPlayer để xem và nghe nhạc như trước mà không gặp bất kì phiền toái nào từ những mẫu quảng cáo khó chịu.

Phần mềm tải nhiều